Časté otázky a odpovědi


Kdo může službu využít?

Kdokoli, kdo nerozumí obsahu lékařského dokumentu (ambulantní zprávy, propouštěcí zprávy, textu v odborné literatuře).Proč mám využít Vašich služeb, vždyť jiný lékař mi to na požádání vysvětlí zdarma?Můžete mi podat i Váš vlastní výklad lékařské zprávy?

I když bychom Vám velmi rádi maximálně vyšli vstříc, musíme respektovat základní lékařská pravidla. Tedy z naší strany by byl takový postup maximálně nezodpovědný, protože Váš ošetřující lékař je ten, kdo má k dispozici všechny potřebné informace, na základě kterých se může adekvátně rozhodnout. My toto suplovat nemůžeme, pouze Vám poskytneme co nejsrozumitelnější výklad dostupných zpráv, tak aby jste byl lékaři partnerem a mohl jste hrát aktivní roli ve Vaší léčbě.Co ochrana mých soukromých údajů?

Již na úvodní stránce je zmíněna Vaše anonymita. Z povahy naší činnosti není potřebné shromažďovat jakýchkoli osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb.). Proto před zasláním důrazně doporučujeme jakékoli soukromé údaje (iniciály, rodné číslo, adresy atd. ) odstranit.
Dále zásadně respektujeme Vaše soukromí, tzn. v žádném případě neposkytujeme žádný z údajů z Vašich dokumentů třetí straně, ani nemáme jakoukoli obchodně-právní vazbu na jinou firmu, či zdravotnické zařízení a jsme řádně registrováni u Úřadu pro ochranu osobních údajů .
V neposlední řadě odborní lékaři zprostředkující překlady jsou vázáni smlouvou zaručující povinnou mlčenlivost.Jak odeslat potřebné dokumenty?

Elektronicky v přehledném formuláři na našich internetových stránkách, mailem, či v tištěné podobě poštovní zásilkou.
Pokud se rozhodnete nám zaslat lékařskou zprávu "v papírové verzi" poštou, zašlete ji prosím na adresu: MUDr. Jakub Fejfar, Dvořákova 1878/12, Nový Jičín, PSČ 741 01Jaké elektronické formáty jsou podporovány?

Takové, které jsou pro Vás nejjednodušší, tedy jakékoli :) V případě potíží se zpracováním Vás budeme kontaktovat.V jakém formátu obdržíte přeloženou zprávu?

V případě elektronického zadání objednávky obdržíte na Vámi uvedenou emailovou adresu dokument ve formátu pdf. V případě doručení poštovní zásilkou Vám vyhotovený překlad zašleme poštou na Vámi uvedenou adresu. V případě jiného přání je domluva taktéž možná.Jak dlouho trvá přeložení lékařské zprávy?

Pokud budete souhlasit s poskytnutím služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, začneme pro Vás bezodkladně po obdržení platby zpracovávat Vaši lékařskou zprávu.
V případě zájmu o elektronickou verzi Vám překlad zašleme do 48 hodin na emailovou adresu, kterou jste uvedli v objednávce. V případě zaslání tištěné zprávy poštou, můžete překlad očekávat do 1 týdne.
Pokud z naší strany nastanou nenadálé komplikace, které znemožní odeslat Vaši zprávu v uvedených termínech, rozhodně Vás o nich budeme ihned informovat a domluvíme se na kompromisním řešení, ev. na odstoupení od smlouvy.Jak se počítá cena za překlad lékařské zprávy?

Cena se odvíjí od počtu stran požadovaného dokumentu (konkrétně mezi překladateli známá normostrana A4 ) a to jednoduchým násobením za každou další započatou přeloženou stranu.Jaké jsou možnosti plateb za Vaše služby?

• platbou předem na účet
• Vaší platební kartou on-line
• dobírka při převzetí zprávy (tištěná verze pouze)Odstoupení od smlouvy

V případě, že nám chcete oznámit odstoupení od smlouvy, vyplňte prosím tento formulář odstoupení od smlouvy, který je ke stažení online ve formátu DOC.Podmínky užití webového rozhraní

Důkladně si nastudujte podmínky užití webového rozhraní, které jsou zde k dispozici online.


Reklamační řád

Reklamační řád pro reklamaci služeb je k dispozici online.


Reklamační protokol služby

Formulář reklamačního protokolu služby je ke stažení online ve formátu DOC.


Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb

Před uzavřením smlouvy doporučujeme přečíst Všeobecné podmínky pro poskytování služeb, které jsou zde k dispozici online.

 


www.medlingo.cz
Anonymní výklad lékařských zpráv do srozumitelného jazyka
úvod  -  o nás  -  objednávka překladu - důležité informace  -  kontakty 

Copyright © 2012-2022 HodaDesign. Všechna práva vyhrazena. Podmínky užití webu. Všeobecné obchodní podmínky.

zpět nahoru